submit


ແລະເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບໂສຈາກທັງໃນໄລຍະເຢຍລະມັນ. ຫຼືທ່ານສາມາດເບິ່ງຟຣີຫນ້າທໍາອິດດຽວ ຫຼືກໍານົດຕິດຕໍ່ສະແດງ. ຕອບສະຫນອມດຽຍິງແລະຜູ້ຊາຍດຽວຈາກທັງໃນໄລຍະເຢຍລະມັນ. ແລະອະທິບາຍສຸພາບເມືອງທີ່ມີປະຊາຊົນອື່ນໆໃນການສົນທະນາ. ແຕ່ລະສະບັບພິມໄດ້ທີ່ແຕກຕ່າງຮັບຮູ້ຂອງສິ່ງທີ່ເປັນປະຍອມຮັບແລະສິ່ງທີ່ຄວນຈະຫຼີກເວັ້ນ. ໃນທົ່ວໄປຕ່າງໆຂັ້ນພື້ນຖານໃດກໍຕາມ,ກົດລະບຽບການຂອງການກັກຂັງ,ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດເຈັບ. ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບເຊັ່ນດຽວທີ່ພົບເຫັນ. ໃນທີ່ນີ້ທ່ານສາມາດເອົາການໂຄສະນາສໍາລັບການຟຣີ,ລົງທະບຽນແມ່ນຟຣີຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັພັກຜ່ອນສັ້ນແລະເມືອງເດີແຕ່ຈະກຽມເພື່ອຈະຢູ່ຄົນດຽວເດີນທາງ. ຊອກຫາຝັນຂອງທ່ານເດີນທາງຄູ່ຮ່ວມງານ. ດັ່ງນັ້ນທ່ານມີມັນໃນເວລາທີ່ທ່ານສ້າງຂອງທ່ານອອນໄລນ໌ວັນທີແມ່ນເລັກນ້ອຍງ່າຍຂຶ້ນ,ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມສໍາລັບທ່ານນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຄໍາແນະນໍາ

About