submit


ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການແທ້ງ:ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຂຽນທີ່ມີເດັກຍິງ. ແລະສິ່ງທີ່ມີທີ່ດີທີ່ສຸດສົນທະນາຫົວຂໍ້ສໍາລັບ. ທັງຫມຄໍາແນະນໍາໃນວິດີໂອນີ້. ຫມາຍເຫດ:ມີເປັນຄໍາຖາມສົນສົ່ງ,ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີວ່າຂ້າພະເຈົ້າໃຈເຫັນຮູບພາບໃນວິດີໂອທີ່ອາດຈະນໍາໃຊ້. ຊື່ຮູບຂອງການສົນທະນາຄູ່ຮ່ວມງານ,ຂ້າພະເຈົ້າ. ກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈົ້າມັກໃຈສະເຫນີໃຫ້ການອຸປະຖໍາຫຼື (ເບິ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້). ສໍາລັບການບໍລິຈາກ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕອບທ່ານມີເປັນຂໍຂອບໃຈທ່ານ,ເປັນຄໍາຖາມຂອງເອກະຊົນເປີດເຜີຍຊື່ໂດຍການອີເມລ

About