ກ່ຽວກັບກໍາແພງຫີນ ວິດີໂອການສໍາພາດກັບສະມາຊິກຂອງສະໂມສອນຂອງຈັນ»ສີຟ້ານົກຊະນິດ»ພຽງແຕ່ທີ່ແທ້ຈິງ,ຟຣີ,ໃນການຊອກຫາຂອງຮັກທີ່ແທ້ຈິງ.

About