ນີໂຄດແມ່ນດີທີ່ສຸດຂອງນາງແຟນເຜີ້ງເດີມຈາກແຟນແລະແນ່ນອນວ່ານາງບໍ່ໄດ້ມັກມັນວ່າແມ່ນວ່າເປັນຫຍັງນາງນາງເອີ້ນວ່າການຕໍ່ສູ້ກັບສໍາລັບຜູ້ຊາຍຂອງນາງກ່ຽວກັບວົງການ

About