ສົນທະນານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເພື່ອສົນທະນາທີ່ມີຄົນແປກຫນ້າຈາກທຸກບ່ອນໃນໂລກ

ກ່ຽວກັບໂອທີ່ສົນທະຫ້ອຍໃນໄລຍະໃຫມ່ຢ້ຽມຢາມຕໍ່ມື້

ກ່ອນການສົນທະນາແນະນໍາໃຫ້ທົບທວນກົດລະບຽບ. ສົນທະນາໄດ້ເຮັດເປັນງ່າຍເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການດ່ວນແນະນໍາການ ເດັກຍິງ,ໂດຍສະເພາະລັດເຊຍ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫມູ່ເພື່ອນ,ທ່ານຄວນຈະພຽງແຕ່ກອດແລະເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບຄົນແປກຜ່ານໄມໂຄໂຟນເປັນຫຼືຂໍ້ຄວາມຕ

About