ຫນ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຂອງການສົນທະນາແລະຊູ້ເຢແມ່ນຫນຶ່ງໃນຂອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ເຍຍສົນທະນາເພື່ອຊອກຫາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະໂດຍບໍ່ມີທະບຽນໃນອິນເຕີເນັດ

About