submit


ຫນ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຂອງການສົນທະນາແລະຊູ້ເຢແມ່ນຫນຶ່ງໃນຂອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ເຍຍສົນທະນາເພື່ອຊອກຫາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະໂດຍບໍ່ມີທະບຽນໃນອິນເຕີເນັດ. ທີ່ນີ້,ເກືອບທຸກຄົນຄວນຊອກຫາເຫມາະສົນທະນາຄູ່ຮ່ວມງານ,ເພາະວ່າທຸກນາທີຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ອອນໄລນ໌ມານີ້. ປານກາງ,ປຸກປຸ່ມ,ແລະການກໍານົດຂອງສົນທະນາກົດລະບຽບການແມ່ນຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຂອງອດໄພຫຼາຍທີ່ມີຢູ່

About